image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА БРУЦЕЛЬОЗУЗавідувач відділу:
ЗАВГОРОДНІЙ Андрій Іванович, доктор ветеринарних наук, професор,
член-кореспондент НААН України
тел.: (057) 707-20-39, (057) 707-20-40

ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУВ.о. завідувача лабораторії:
БІЛУШКО Віктор Валерійович, кандидат ветеринарних наук,
тел.: (057) 707-20-39
bw.pochta@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

 • вивчення особливостей епізоотичного та інфекційного процесів, моніторингові дослідження з туберкульозу тварин і птиці, паратуберкульозу
 • вивчення таксономії, генетичної мінливості, філогенетичних, еко-географічних та еволюційних характеристик мікобактерій
 • ідентифікація видів мікобактерій, селекція протеїногенних штамів для виробництва мікобактеріальних алергенів
 • дослідження біологічних властивостей L-форм мікобактерій
 • розробка та удосконалення систем діагностики, профілактики та ліквідації туберкульозу тварин і птиці, паратуберкульозу
 • удосконалення та розробка нових методів ідентифікації культур мікобактерій
 • розробка живильних середовищ і способів культивування мікобактерій
 • розробка методів диференціації специфічних від пара- та псевдоалергічних реакцій на туберкулін у тварин
 • впровадження у практику системи засобів профілактики та оздоровлення тваринництва України від туберкульозу

Лабораторія акредитована відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 щодо визначення наявності та видової належності культур мікобактерій; виявлення збудника паратуберкульозу; детекції антитіл до збудника паратуберкульозу; проведення симультанної алергічної проби при діагностиці туберкульозу великої рогатої худоби; визначення бактерицидної дії дезінфектантів шляхом безпосереднього контакту з M. fortuitum та M. bovis із застосуванням тест-об’єктів та проведенням біопроби.Референс-експертиза: туберкульоз ВРХ, туберкульоз свиней та туберкульоз птиці, паратуберкульоз (епізоотологія, діагностика, профілактика).

На базі лабораторії функціонує Науково-виробничий центр з профілактики та боротьби з туберкульозом

Практичні послуги:

 • визначення епізоотичної ситуації щодо туберкульозу ВРХ у господарстві
 • з’ясування причин виникнення неспецифічних реакцій на туберкулін
 • встановлення видової належності культур мікобактерій, які персистують або циркулюють у господарствах України серед поголів’я тварин
 • консультативні послуги щодо розроблення планів заходів з профілактики та оздоровлення господарств від туберкульозної інфекції
 • виготовлення дезпрепаратів для проведення різних видів дезінфекції
 • визначення бактерицидних властивостей дезінфектантів щодо збудників туберкульозу
 • комплексна діагностика туберкульозу тварин і птиці, паратуберкульозу
 • виготовлення живильних середовищ для культивування мікобактерій

НАЙВАЖЛИВІШІ ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕНІ В ПРАКТИКУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ:

 • Туберкулін очищений (ППД) для ссавців
 • Туберкулін очищений (ППД) для птиці
 • Алерген сухий очищений із атипових мікобактерій (ААМ)
 • Сухе живильне середовище для культивування мікобактерій
 • Дезінфектант «ДЗПТ 2»

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ:

 • Реорганізація підрозділу згідно вимог ЄС і МЕБ у Національну референс-лабораторію з вивчення туберкульозу
 • Розробка системи діагностики, профілактики та боротьби з паратуберкульозом в Україні
Вартість послуг, які надає лабораторія вивчення туберкульозу ННЦ «ІЕКВМ»

Вид послуг Обсяг досліджень Вартість, грн
1 Алергічні дослідження великої рогатої худоби (ВРХ) на туберкульоз із застосуванням внутрішньо шкірної туберкулінової проби 100 голів 5800
2 Алергічні дослідження ВРХ на туберкульоз із застосуванням симультанної алергічної проби 100 голів 8000
3 Культуральні дослідження біоматеріалу на туберкульоз 1 проба 1200
4 Біопроба на лабораторних тваринах 1 проба 1200
5 Визначення видової належності культур мікобактерій 1 культура 1500
6 Визначення туберкулоцидних властивостей дезінфектантів 1 препарат 40000
7 Визначення якості дезінфекції при туберкульозі 1 проба 600
8 Дослідження біоматеріалу на наявність L-форм мікобактерій 1 проба 800
9 Дослідження проб з об’єктів зовнішнього середовища (почва, гній, корми, вода) на наявність мікобактерій 1 проба 1300
10 Дослідження птиці на туберкульоз алергічним методом 100 голів 900
11 Дослідження птиці на туберкульоз серологічним методом із застосуванням ККРА 100 голів 3000
12 Дослідження свиней на туберкульоз алергічним методом 100 голів 1500
13 Дослідження ВРХ на паратуберкульоз алергічним методом 100 голів 1250
14 Бактеріологічні дослідження біоматеріалу на паратуберкульоз 1 проба 1500

На договірній основі лабораторія надає підприємствам комплексну науково-консультативну допомогу з визначення епізоотичної ситуації щодо туберкульозу ВРХ; з’ясування причин виникнення неспецифічних реакцій на туберкулін; встановлення видової належності культур мікобактерій, які персистують або циркулюють у господарствах України серед поголів’я тварин; консультативні послуги щодо розроблення планів заходів з профілактики та оздоровлення господарств від туберкульозної інфекції; виготовлення дезпрепаратів для проведення різних видів дезінфекції, комплексна діагностика туберкульозу тварин і птиці, паратуберкульозу; виготовлення живильного середовища для культивування мікобактерій.


ЛАБОРАТОРІЯ З ВИВЧЕННЯ БРУЦЕЛЬОЗУЗавідувач лабораторії:
БОЛОТІН Віталій Ігорович, кандидат ветеринарних наук, с.н.с.
тел.: (057) 707-20-11
vbolotin@hotmail.de

Лабораторія вивчення бруцельозу була заснована в 1928 р. Упродовж всього періоду функціонування основним напрямком роботи лабораторії було проведення епізоотологічного моніторингу, розробка та впровадження засобів діагностики та заходів профілактики і контролювання бруцельозу тварин в Україні. За активної участі співробітників лабораторії була розроблена та впроваджена система боротьби з бруцельозом, що зробило можливим оздоровлення тваринництва та забезпечення стабільного благополуччя щодо цієї небезпечної хвороби на території України.

Співробітниками лабораторії були розроблені основні нормативні та методичні документи, які використовуються фахівцями Держпродспоживслужби України в системі протиепізоотичних заходів щодо бруцельозу тварин. Колективом лабораторії розроблено та впроваджено у виробництво широкий перелік засобів для діагностики та профілактики бруцельозу, інфекційного епідидиміту баранів, а також хвороб, від яких необхідно диференціювати бруцельоз, а саме – ієрсиніозу, кампілобактеріозу та хламідіозу тварин.Напрями наукових досліджень:

 • вивчення стабільності біологічних властивостей виробничих штамів збудників інфекційних хвороб, а також епізоотичних і вакцинних штамів бруцел, кампілобактерій, лістерій, хламідій, ієрсиній, що зберігаються в колекції бактеріальних культур;
 • підтримка колекціїних штамів мікроорганізмів;
 • епізоотологічний моніторинг благополуччя тваринництва щодо бруцельозу та хламідіозу сільськогосподарських і свійських тварин, зокрема, інфекційного епідидиміту баранів та ензоотичного аборту овець;
 • удосконалення системи та засобів діагностики і контролювання бруцельозу, інфекційного епідидиміту баранів, хламідіозу, лістеріозу, кампілобактеріозу та ієрсиніозу тварин.


Області експертизи: епізоотологічне обстеження, бактеріологічні та серологічні дослідження (бруцельоз, інфекційний епідидиміт баранів, ієрсиніоз, кампілобактеріоз, хламідіоз, лістеріоз).

Основні розробки лабораторії вивчення бруцельозу

Діагностичні засоби:

 • Набір позитивної бруцельозної і негативної контрольних сироваток для РБП, РА, РЗК (РТЗК) (ТУ У 46.15.274);
 • Набір компонентів для серологічної діагностики інфекційного епідидиміту баранів в РТЗК (ТУ У 46.15.059);
 • Комплемент сухий морської свинки (ТУ У 24.4-00497087-672);
 • Сироватка крові кроля гемолітична (ТУ У 24.4-00497087-671);
 • Національний стандарт ННЦ «ІЕКВМ» Anti-Brucella abortus сироватка;
 • Тест-система діагностична імуноферментна “DІА-Brucella ab.-combi-V” (ТУ У24.4-24265186-699);
 • Тест-система діагностична імуноферментна “DІА-Brucella ab.-V”
 • (ТУ У 24.4-24265186-659);
 • Тест-система діагностична імуноферментна “DІА-Brucella ab.-MILK” (ТУ У 24.4-24265186-674).

Засоби специфічної профілактики

 • Бівакцина інактивована емульсована проти хламідійної та бруцелаовісної інфекції (ТУ У 24.4-00497087-023);
 • Вакцина інактивована емульсована проти інфекційного епідидиміту баранів (ТУ У 24.-00497087-021).


Лабораторія має дозвіл на роботу зі збудниками інфекційних хвороб другої групи патогенності та акредитована за стандартами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (сфери акредитації: серологічні діагностика – визначення антитіл до збудників бруцельозу, інфекційного епідидиміту баранів, хламідіозів, кампілобактеріозу та ієрсиніозу тварин; бактеріологічні дослідження: ізолювання культур мікроорганізмів та визначення чутливості до антибіотиків). Співробітники лабораторії приймають участь у щорічних профтестуваннях з бруцельозу та хламідіозу тварин, організованих референс-лабораторіями Міжнародного епізоотичного бюро.


ПРАЙС-лист послуг лабораторії вивчення бруцельозу ННЦ «ІЕКВМ» на 2017 рік

Назва інфекції Метод дослідження Вартість за одну пробу (грн.)
Серологічні дослідження
Бруцельоз РБП масові дослідження – 20,00;
одиничні – 50,00
РА50,00
РЗК70,00
Інфекційний епідидиміт баранів РТЗК 75,00
Лістеріоз РЗК 60,00
Хламідіоз РЗК 95,00
ІФА
(C. abortus)
110,00
Ієрсиніоз
(Y. enterocolitica 03, 06.30, 09)
РА 60,00
Кампілобактеріоз
(C.f.ssp.fetus, C.f.ssp. venerealis)
РА 40,00
Лейкоз ВРХ РІД, ІФА 50,00
Бактеріологічні дослідження однієї голови 500,00
Мікроскопічні дослідження 200,00
Антибіотикограма ізольованого збудника 100,00