image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ЛЕЙКОЗУЗавідувач лабораторії:
ГОРБАТЕНКО Станіслав Кіндратович, кандидат ветеринарних наук
тел.: (057) 707-20-37
E-mail:ley-lab@vet.kharkov.ua

Напрями наукових досліджень:

  • розробка та впровадження методології моніторингу епізоотичного стану тваринництва України з лейкозу великої рогатої худоби в господарствах різного підпорядкування з використанням серологічного (РІД, ІФА) та молекулярно-генетичного методів досліджень на рівні акредитації відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025:2006;
  • аналіз ефективності профілактично-оздоровчих протилейкозних заходів в тваринницьких господарствах України та їх корекція у відповідності до сучасних вимог по забезпеченню епізоотичного благополуччя тваринництва; - розробка та удосконалення сучасних засобів діагностики лейкозу великої рогатої худоби на основі поглибленого вивчення біологічних властивостей збудника;
  • серологічна (РІД, ІФА) та гематологічна діагностика лейкозу великої рогатої худоби у напрямку визначення стадії розвитку інфекційного процесу конкретної тварини з метою радикалізації заходів з урахуванням її ролі як ланцюга епізоотичного процесу;

  • оздоровлення тваринництва колективних господарств від лейкозу великої рогатої худоби при забезпеченні мінімізації витрат від зниження продуктивності та чисельності поголів’я за рахунок поступової заміни інфікованих вірусом лейкозу корів вирощеними здоровими нетелями власного відтворення.
  • Референс-експертиза: лейкоз ВРХ (Bovine enzootic leucosis), епізоотологія, вірусологія.