image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Збірник «Ветеринарна медицина»


Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина» (Реєстраційне свідоцтво: Серія КВ № 15925-4397р від 26.10.2009 р.), заснований у 1964 році, включений до переліку фахових видань
ВАК України в галузі ветеринарної науки, публікує статті українською, російською та англійською мовами.
Періодичність видання – 1-2 рази на рік.
Головний редактор: Стегній Б.Т. доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН та РАН (Україна)

Рубрики збірника «Ветеринарна медицина»:
1. Проблеми біобезпеки та біозахисту
2. Ветеринарна вірусологія та мікробіологія
3. Епізоотологія та інфекційні хвороби
4. Імунологія
5. Ветеринарна патологія та морфологія
6. Внутрішні незаразні хвороби та клінічна біохімія
7. Паразитологія
8. Ветеринарна фармакологія та токсикологія. Якість і безпечність продукції тваринництва. Ветеринарно-санітарна експертиза. Екологічна та хімічна безпека
9. Біотехнологія
10. Провайдинг інновацій у ветеринарній медицині
11. Історія ветеринарної медицини

Контактна інформація: Адреса: 61023, Україна, м. Харків,
вул. Пушкінська, 83, ННЦ «ІЕКВМ» тел. (057) 707-20-01, 707-20-25 (Унковська Ольга Миколаївна) факс (057) 704-10-90
E-mail: inform@vet.kharkov.ua
http://www.iekvm.kharkov.ua

Скачати правила оформлення статей у Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина»

Скачати Редакційна колегія збірника «Ветеринарна медицина»