image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Про нас

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» є головною науковою установою ветеринарного профілю Національної академії аграрних наук України, який формує та координує виконання низки державних програм щодо наукового супроводу ветеринарної галузі науково-дослідними установами та ветеринарними факультетами навчальних закладів України. Наукова діяльність, фундаментальні дослідження вчених інституту, впровадження у виробництво інновацій, результатів науково-дослідної роботи у формі практичних пропозицій, рекомендацій, інструктивних матеріалів та препаратів спрямовані на успішну боротьбу із захворюваннями сільськогосподарських і домашніх тварин та отримання біологічно й екологічно безпечної та якісної продукції тваринництва.

З метою інтенсивного розвитку аграрної науки України, міжнародного співробітництва та прискорення інтеграції нашої держави у світові та європейські структури, ННЦ «ІЕКВМ» тісно співпрацює з Держпродспоживслужбою України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством охорони здоров’я України та іншими центральними органами влади.

Засновано Інститут у 1923 р. на базі Центральної бактеріологічної станції як «Український інститут наукової та практичної ветеринарії» (1923 - 1934 рр.).

image description

Враховуючи різнопланові напрями роботи закладу та його провідну роль у розвитку ветеринарної науки нашої держави, Указом Президента України за №186/2006 від 3 березня 2006 р. інституту надано статус Національного наукового центру, який успішно підтримується до сьогодні.

До структури інституту входять 4 відділи, 13 лабораторій, у тому числі – референс-лабораторія з пташиного грипу, науково-бібліотечний центр, 1 науково-дослідна станція (Одеська), Дніпровський та Полтавський науково-інноваційні сектори ветмедицини.

Усі зазначені установи зберігають добрі наукові та творчі взаємовідносини співпрацюючи при виконанні цілої низки завдань за державним замовленням.

image description

На базі інституту за спільними наказами Президента НААН України та Голови Державного комітету ветеринарної медицини України створено й функціонує 5 науково-виробничих центрів: з вивчення інфекційних хвороб великої рогатої худоби, з ветеринарного забезпечення птахівництва, токсикологічного моніторингу та сертифікації якості кормів та продукції тваринництва, з вивчення паразитарних хвороб тварин, з профілактики і боротьби з туберкульозом тварин та Південно-східний центр з вивчення пріонних інфекцій (згідно постанови Кабінету міністрів України).

На базі профільних наукових підрозділів Інституту формуються національні референс-лабораторії з проблем грипу птиці та ньюкаслської хвороби, туберкульозу, лейкозу ВРХ, інфекційних пневмоентеритів ВРХ, бруцельозу тварин, центр з впровадження інноваційних технологій діагностики інфекційних хвороб тварин.

З моменту заснування і дотепер вчені закладу приділяють велику увагу вивченню і розробці заходів лікування, боротьби та профілактики інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин (лейкоз, хвороба Ауєскі, туберкульоз, бруцельоз тощо), птиці (високопатогенний грип, ньюкаслська хвороба, хвороба Марека і Гамборо, сальмонельоз, мікоплазма-інфекції та інші), бджіл (варооз, ноземоз тощо), риб (аеромоноз, псевдомоноз та інші), дрібних домашніх тварин (чума м’ясоїдних, нематодози тощо), паразитарних захворювань, токсикозів, порушень імунної системи та обміну речовин, а також контролю якості та безпечності продуктів тваринного походження. Важлива роль на сучасному етапі розвитку інституту належить вивченню екогеографії та розробці засобів і заходів контролю емерджентних, у тому числі транскордонних інфекцій тварин (блютанг, африканська та класична чума свиней тощо).

Невтомна праця декількох поколінь вчених більше ніж за 90-річну історію інституту, дозволила виконати величезний обсяг наукових робіт, впровадити у практику нові лікувально-профілактичні та діагностичні засоби, розробити ефективні способи боротьби із захворюваннями сільськогосподарських та свійських тварин.

В інституті склалися та активно розвиваються авторитетні наукові школи: з вивчення інфекційних хвороб птиці, великої рогатої худоби, свиней, бджіл, дрібних домашніх тварин, токсикології та імунології.

Основними напрямками наукових досліджень ННЦ «ІЕКВМ» є:

 • вивчення варіабельності вірулентності збудників інфекційних хвороб, їх генетичної мінливості, екології та філогеографії, імунобіологічних властивостей
 • розробка та впровадження вітчизняних засобів діагностики та профілактики інфекційних хвороб тварин на основі новітніх біотехнологій
 • розробка та впровадження інтегрованих систем біологічної безпеки та біологічного захисту
 • проведення токсикологічного моніторингу, розробка методичних підходів щодо забезпечення біологічної та екологічної безпеки, якості та безпечності кормів і продукції тваринного походження

Планування наукових досліджень базувалось на результатах інформаційно-аналітичного пошуку з урахуванням тенденцій розвитку світової ветеринарної науки та епізоотичної ситуації у світі, у т. ч. Європі та Україні

image description image description

ННЦ «ІЕКВМ» на сучасному рівні виконує повний спектр діагностичних досліджень (свідоцтво про атестацію №45-436/2013 та атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) та пропонує виробництву комплексні системи ветеринарно-санітарних заходів, науковий супровід та дорадчі послуги щодо діагностики, лікування та профілактики інфекційних, паразитарних та інвазійних захворювань сільськогосподарських та дрібних домашніх тварин, птиці, бджіл, риб та шовкопряду.

Одним із пріоритетних напрямів роботи установи є впровадження стандартів GLP та GMP, міжнародної системи якості у відповідні сфери його діяльності.

Прикладні дослідження ННЦ «ІЕКВМ» у нових умовах розвитку аграрного сектору економіки спрямовані на розробку та провайдинг нових високоефективних ветеринарних препаратів у виробництво, що в значній мірі сприяє підтриманню стабільної епізоотичної ситуації в Україні.

Найбільш важливими конкурентноспрможними інноваційними науковими розробками інституту є: туберкулін очищений (ППД) для ссавців та птиці, набір компонентів рідких стабілізованих для серодіагностики лейкозу ВРХ в РІД, вакцина рідка культуральна інактивована проти хвороби Ауєскі, вакцина інактивована емульсована проти високопатогенного грипу птиці «АвіФлуВак ІЕКВМ», вакцина бівалентна культуральна проти хвороби Марека, ПЛР-тест-системи для виявлення РНК та ДНК вірусів грипу, ньюкаслської хвороби, африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту ВРХ, діареї ВРХ, лейкозу ВРХ, цирковірусів свиней, ІРТ ВРХ, хвороби Ауєскі та ДНК хламідій і мікобактерій, вакцини проти хвороби Гамброро та ньюкаслської хвороби, антиген для діагностики вірусної діареї ВРХ в РНГА тощо.

У ННЦ «ІЕКВМ» функціонує 4 об’єкти, яким відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України надано статус Національного надбання:

 • Національна колекція клітинних культур для ветеринарної медицини та біотехнології ННЦ «ІЕКВМ»
 • Колекція збудників інфекційних хвороб тварин ННЦ «ІЕКВМ»
 • Колекція генетичних ресурсів шовковичного шовкопряду ННЦ «ІЕКВМ»
 • Колекція генофонду шовковиці ННЦ «ІЕКВМ»
 • image description

  Інформаційне забезпечення наукових досліджень в ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» здійснюється шляхом використання світових наукових інформаційних ресурсів через мережу Internet, інформаційно-пошукову систему LiberMedia, бази даних ЦНСГБ РАСГН, MEDLINE, PNAS, Agris, CABI, Міжнародного епізоотичного бюро тощо, а також створення власних інформаційних ресурсів - електронних баз даних та бібліотечного фонду (обсяг близько 170 000 примірників наукових видань).

  В Інституті велика увага приділяється вивченню методичних підходів та інструментарію маркетингових досліджень щодо впровадження інноваційних розробок установи, проведенню патентно-кон’юктурних досліджень, патентно-ліцензійній діяльності, презентації об’єктів інтелектуальної власності широкому загалу науковців і практиків ветеринарної медицини на міжнародних, державних, регіональних виставках, симпозіумах та конференціях.

  Доброю традицією стало в ННЦ «ІЕКВМ» проведення науково-практичних конференцій з міжнародною участю щодо актуальних питань ветеринарної медицини.

  Результати наукових досліджень постійно висвітлюються у монографіях, посібниках, наукових статтях, методичних рекомендаціях, настановах та інструкціях.

  Регулярно видається міжвідомчий тематичний науковий збірник «Ветеринарна медицина», включений до переліку фахових видань України та до науковометричної бази РІНЦ (з 2014 року).

  image description

  У 2015 році засновано нове англомовне видання «Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety», яке має статус наукового фахового видання з ветеринарної медицини та біології. У 2016 р. Видання акредитовано в науково-метричних базах даних Index Copernicus, Google Scholar, eLibrary.

  image description

  Важливою складовою збільшення наукового потенціалу інституту є підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру. У ННЦ «ІЕКВМ» функціонує аспірантура та докторантура за сімома спеціальностями: 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія; 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія; 16.00.11 – паразитологія; 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія; 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза; 03.00.13 – генетика (біологічні науки) та 03.00.20 – біотехнологія (біологічні, сільськогосподарські науки).

  В ННЦ «ІЕКВМ» створена та успішно працює Спеціалізована вчена рада з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекціні хвороби та імунологія.

  Велика увага приділяється розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва Інституту з науково-дослідними установами ветеринарної медицини Польщі, Сербії, Німеччини, Китаю, Швейцарії, Великобританії, Італії, Іспанії, Канади, Швеції, Франції, Данії, США та країн СНД, яке відбувається на основі двосторонніх угод, що передбачають стажування, участь у конгресах та конференціях, обмін науково-технічною інформацією.

  З метою вдосконалення інноваційної діяльності ННЦ «ІЕКВМ», просування конкурентоспроможних розробок на наукоємний ринок ближнього та дальнього зарубіжжя, а також з метою залучення інвестицій науковцями розробляються проекти для участі у конкурсах наукових грантів, що проводить міжнародні інституції.

  Науковці ННЦ «ІЕКВМ» беруть активну участь в учбовому процесі: читають лекції та проводять практичні заняття. У наукових підрозділах інституту студенти проходять переддипломну та дипломну практику, під час якої опановують методи наукових досліджень та здобувають практичні навички.

  Співробітники інституту неодноразово були відмічені Почесними грамотами та відзнаками НААН України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Харківської облдержадміністрації за вагомий внесок у розвиток ветеринарної науки і галузі. Державних премій України в галузі науки і техніки 2009 та 2016 років удостоєні вчені ННЦ «ІЕКВМ» за розробку «Системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу в Україні» та «Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби».

  image description

  Колектив інституту від дня заснування і дотепер, працює з максимальною віддачею, примножуючи кращі традиції наукових шкіл, не зупиняється на досягнутому, завжди іде в ногу з вимогами часу. Головна мета фахівців ННЦ «ІЕКВМ» – збільшити свій внесок у науку та практику ветеринарної медицини, сприяти підтриманню ветеринарного благополуччя тваринницької галузі та розвитку економіки України.