image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

КОНФЕРЕНЦІЇ3-4 червня 2024 р. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» проводить онлайн-конференцію аспірантів і молодих вчених у сфері Єдиного здоров’я та біотехнології "VetBioConnect"

22 лютого 2019 р. Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків) спільно з Харківською Державною адміністрацією проведено науково-практичну конференцію з питань ліквідації найбільш небезпечних хвороб сільськогосподарських тварин та профілактики подальшого занесення на територію Харківської області їх збудників.

17-19 вересня 2018 р. відбудеться міжнародний науково-практичний симпозіум «Проблеми біологічної безпеки та контролю транскордонних емерджентних інфекційних захворювань (африканської чуми свиней, нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, ящуру, бруцельозу, високопатогенного грипу птиці тощо)» (м. Харків)

5-9 червня 2017 р. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, за підтримки Національної академії аграрних наук України проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Транскордонні емерджентні хвороби тварин (африканська чума свиней, нодулярний дерматит ВРХ, грип птиці, блютанг, бруцельоз та ін.): актуальні аспекти біологічної безпеки та контролю» (м. Одеса)

6-10 червня 2016 р. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, за підтримки Національної академії аграрних наук України та Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми емерджентних хвороб тварин: молекулярна епізоотологія, експрес-діагностика та біобезпека», присвячену 150-річному ювілею від дня народження видатного вченого Дедюліна О.В. (м. Одеса)

Інформація щодо конференції в Одесі 2015 р.

8-12 червня 2015 р. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за підтримки Національної академії аграрних наук України проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми продовольчої безпеки (Екологічна, хімічна та біологічна безпека, якість та безпечність продукції АПК)» присвячена 100-річному ювілею від дня народження академіка Гладенка (м. Одеса)

15-19 вересня 2014 р. Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за підтримки Національної академії аграрних наук України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «ТРАНСКОРДОННІ ХВОРОБИ ТВАРИН: РИЗИКИ, СТВОРЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» (м. Одеса)

16-20 вересня 2013 р.Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за підтримки Національної академії аграрних наук України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України проводить Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини, присвячений 90-річчю з дня заснування ННЦ «ІЕКВМ».

21-25 травня 2012 р. ННЦ «ІЕКВМ» за підтримки Національної академії аграрних наук України та Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Трансмісивні хвороби тварин: актуальні аспекти біобезпеки та контролю» (м. Алушта, АР Крим)

30 травня по 3 червня 2011 р. відбудеться міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні аспекти розробки, виготовлення, контролю якості та застосування ветеринарних імунобіологічних препаратів на основі сучасних біотехнологій» (м. Алушта, АР Крим)

20-24 вересня 2010 р. проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні системи біобезпеки та біозахисту у ветеринарній медицині» (м. Феодосія, АР Крим)

14-16 квітня 2010 р. проводить міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «Діагностика, профілактика та лікування хвороб тварин: проблеми, досягнення, перспективи» (м. Харків, ННЦ «ІЕКВМ») 14.04.2010 - 16.04.2010

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МОНІТОРИНГ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТВАРИН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ЕПІЗООТОЛОГІЇ, МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ» 14.09.2009 - 17.09.2009

Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини, присвячений 85-річчю з дня заснування Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

Конференція, з 26.05.2008 по 29.05.2008, "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я РИБ ТА ІНШИХ ГІДРОБІОНТІВ"

Конференция, май 2007, Крым, Феодоссия "АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ"

Семинар 2006 г. «Актуальные вопросы борьбы и профилактики паразитарных заболеваний в Украине» ( г. Харьков, 10 – 12 октября 2006 г. )

Конференция 2006 г. "Высокопатогенный грипп птицы, актуальные аспекты эпизоотологии, диагностики и профилактики".

Конференция 2006 г. " Актуальные проблемы ветеринарной патологии и морфологии животных, посвященную 100-летию со дня рождения профессора Авророва А.А."

Конференция 2005 г.

Конференция 2003 г. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы ветеринарной медицины в современных условиях ведения животноводства»