image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Видання


З питань придбання наукових видань звертатися за адресою: Україна, 61023, м. Харкіа, вул. Пушкінська, 83 ННЦ «ІЕКВМ» Наукової бібліотеки
тел. (057) 707-20-23 ; E-mail: bibl@vet.kharkov.ua


Основи токсикологічної безпеки кормів у сільському господарстві [Текст] / О. Л. Оробченко, М. Є. Романько, Анат. П. Палій, Анд. П. Палій, О. В. Павліченко, Л. В. Коваленко, М. О. Ярошенко, Ю. М. Коренева, О. В. Курбацька, А. В. Маслюк. — Харків : Стиль-Іздат, 2023. — 697 с. — ISBN 978-617-8238-25-4. — DOI: 10.36016/VB-2023-1.African swine fever: background, present time and prospects [Text] / B. Stegniy, A. Gerilovich, A. Buzun, I. Bisiuk, R. Kucheryavenko, A. Perez-de-Lion, S. Filatov, V. Kucheryavenko. — К. : SТ Druk, 2015. — 236 pp.Африканська чума свиней: історія, сьогодення та перспективи [Текст] / Б. Т. Стегній, А. П. Герілович, А. І. Бузун, І. Ю. Бісюк, Р. О. Кучерявенко, А. Перес-ДеʼЛіон, С. В. Філатов, В. В. Кучерявенко. — К. : СТ Друк, 2015. — 251 с.Наукові та практичні аспекти дезінфекції у ветеринарній медицині [Текст] / А. І. Завгородній, Б. Т. Стегній, А. П. Палій, В. М. Горжеєв, А. М. Смірнов ; ННЦ «ІЕКВМ». — Х. : ФОП Бровін О. В., 2013. — 222 с.Ветеринарна токсикологія [Текст] : підручник / Г. О. Хмельницький, О. О. Малинін, О. Т. Куцан, В. Б. Духницький ; за ред. Г. О. Хмельницького, В. Б. Духницького. — К. : Аграрна освіта, 2012. — 352 с.МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ / Під загальною редакцією доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН України та РАН Б.Т. Стегнія та доктора ветеринарних наук, старшого наукового співробітника А.П. Геріловича – Київ, СТ-Друк, 2014. – 286 с.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» НА ПЕРЕДОВОМ РУБЕЖЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (к 90-летию со дня основания)/ Под редакцией доктора ветеринарных наук, профессора, академика НААН и РАСХН, Заслуженого деятеля науки и техники Украины Б.Т. Стегния. – К.: СТ-Друк, 2013. – 492 с. : ил. – ISBN 978-966-2717-09-9.ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ / Під редакцією доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН і РАСГН, Заслуженого діяча науки і техніки України Стегнія Б.Т. – Харків, «НТМТ», 2013. – 414 с.ЕМЕРДЖЕНТНІ ІНФЕКЦІЇ ПТИЦІ: грип та ньюкаслська хвороба. Епізоотологія, моніторинг, діагностика та профілактика / За редакцією доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН і РАСГН
Б.Т. Стегнія. – К.: Аграр. наука, 2012. – 304 с. – 155 іл.ПОЛІМЕРАЗНА ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ у практиці ветеринарної медицини та біологічних дослідженнях / Під редакцією доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН України Б.Т. Стегнія та доктора ветеринарних наук, старшого наукового співробітника А.П. Геріловича – Харків, 2010. – 227 с.Грип птиці (епізоотологія, діагностика, профілактика) / Під редакцією доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН України Стегнія Б.Т. – Харків, 2010. – 173 с.
Микробиологические и вирусологические методы исследования в ветеринарной медицине : справ. пособие / Под ред. А. Н. Головко. – Х.: НТМТ, 2007. – 511 с.
Розглянуто експериментальні та методологічні питання, пов’язані з проведенням мікробіологічних і вірусологічних досліджень. Наведені стандарти і рекомендації щодо забезпечення безпеки персоналу, правила проведення мікробіологічних і вірусологічних досліджень, вимоги до зберігання мікроорганізмів. У другій частині довідкового посібника розглянуті питання діагностики інфекційних захворювань тварин.
Видання розраховане на науковців, викладачів і фахівців, по’язаних з діагностикою інфекційних захворювань тварин.
Демодекоз собак и кошек / А. Н. Машкей, Б. Т. Стегний, А. А. Мищенко, Н. И. Келеберда– Х.: ННЦ «ИЭКВМ», 2006. – 85 с.
Монографія присвячена широко розповсюдженому паразитарному захворюванню собак і кішок – демодекозу. Наведено основні дані про біологічні властивості збудників, епізоотолгію, патогенез, клінічні ознаки, паталогоанатомічні зміни, діагностику, профілактикудемодекозу і боротьбу з ним. Цінність пропозицій читачеві науково-практичної роботи полягає в об’єднанні літературних даних з результатами власних досліджень авторів монографії. Робота представляє теоретичний і практичний інтерес для широкого кола фахівців ветеринарної медицини і може використовуватися як довідкова література в навчальних і науково-дослідних установах.Полімеразна ланцюгова реакція у практиці ветеринарної медицини : науково-методичний посібник / Під ред. Б. Т. Стегнія, А. П. Геріловича. – Х., 2006. – 108 с.
Посібник присвячений опису полімеразної ланцюгової реакції – основного методу генодіагностіки інфекційних, інвазійних і випадкових захворювань. Наведено основні дані про нуклеїнові кислоти, гени і геноми, теоретичні та практичні аспекти розробки та використання методик індикації патогенних бактерій і вірусів.
Робота представляє теоретичний і практичний інтерес для широкого кола фахівців, зокрема, - з ветеринарної і гуманної медицини, фахівців біологічного і біотехнологічного профілю, науковців, аспірантів і студентів наведених спеціалізацій.Високопатогенний грип птиці / Під. ред. Б. Т. Стегнія. – Х., 2006. – 142 с.
У монографії наведені основні дані про біологічні властивості збудника, епізоотолгію, патогенез, клінічні прояви, паталогоанатомічні зміни, діагностику, профілактику грипу птиці та методи боротьби. Цінність запропонованого читачам видання полягає в об’єднанні літературних даних і власних наукових досліджень авторів монографії.