image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Щодо співпраці Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» та Національного ветеринарного дослідницького інституту в Пулавах (Республіка Польща)

У рамках перебування директора ННЦ «ІЕКВМ», академіка НААН Бориса Стегнія в Республіці Польща відбулася зустріч з генеральним директором Національного ветеринарного дослідницького інституту в Пулавах, професором, іноземним членом НААН Кшиштофом Немчуком та провідними науковцями Інституту.

Співпраця між двома провідними науковими ветеринарними центрами триває вже майже 20 років, що дозволило ефективно реалізувати цілий ряд наукових проектів, здійснити профтестування в галузі лабораторної діагностики хвороб тварин, підготувати низку спільних публікацій і провести ряд наукових форумів.

Під час зустрічі обговорено напрями співпраці між двома провідними науковими установами у галузі підготовки наукових проектів, виконання спільних досліджень, організації стажувань і профтестувань для співробітників. На підставі цього була оновлена та підписана відповідна двостороння угода про співпрацю між Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» та Національним ветеринарним дослідницьким інститутом в Пулавах (Республіка Польща). Реалізація даної угоди покращить перспективи та темпи інтеграції вітчизняних науковців в галузі ветеринарної медицини в європейський та світовий науковий простір, сприятиме реалізації міжнародних наукових проектів, у тому числі за програмою Horizon-Europe та зміцненню стандартів продовольчої безпеки в Україні.