image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.359.01


Порядок присудження наукових ступенів

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Положення про спеціалізовану вчену раду

Положення про експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт

Правила оформлення дисертацій

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Оформлення титульного аркушу дисертації

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня доктора наук

Перелік наукових фахових видань України

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів

Оголошення щодо захистів дисертації

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам


РОБОТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Спеціалізована вчена рада Д 64.359.01 при ННЦ „Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини“ працює з 1991 року.

З 2001 року Головою спеціалізованої вченої ради є директор, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Стегній Б.Т.

Наказом МОН України № 1643 від 28 грудня 2019 року спеціалізований вченій раді надано право терміном до 31 грудня 2020 року проводити захист дисертації за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.

Склад спеціалізованої вченої ради затверджено у кількості 14 докторів наук (з них 3 академіки НААН та 2 члени-кореспонденти НААН) та одного кандидата наук.

Упродовж 2004–2019 рр. в раді захищено 18 докторських і 140 кандидатських дисертацій.

Динаміка захисту дисертацій у спецраді Д 64.359.01

Рік Вид дисертацій Всього за рік
Докторська Кандидатська
2004 2 16 18
2005 1 7 8
2006 2 12 14
2007 3 15 18
2008 1 10 11
2009 - 5 5
2010 1 1 2
2011 1 13 14
2012 - 6 6
2013 3 7 10
2014 - 6 6
2015 1 11 12
2016 2 5 7
2017 - 2 2
2018 - 5 5
2019 1 8 9


Захищені в спеціалізованій вченій раді дисертації виконані на досить високому науково-методичному рівні, відповідають профілеві ради, теми дисертацій актуальні і входять до тематичних планів науково-дослідних установ та учбових закладів, результати досліджень мають теоретичне і практичне значення, впроваджені в практику ветеринарної медицини у вигляді методичних рекомендацій, настанов, використані при розробці і складені нормативно-технічної документації, а також в педагогічному процесі на відповідних кафедрах учбових закладів.

СКЛАД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 64.359.01

16.00.03 - ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

Голова ради:
1. Стегній Борис Тимофійович, д.вет.н., професор, академік НААН, директор, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Заступник голови:
2. Герілович Антон Павлович, д.вет.н., професор, чл.-кор. НААН, заступник директора, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Вчений секретар:
3. Болотін Віталій Ігорович, к.вет.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Члени ради:
4. Богач Микола Володимирович, д.вет.н., професор, директор, Одеська дослідна станція, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
5. Бусол Володимир Олександрович, д.вет.н., професор, академік НААН, головний науковий співробітник лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
6. Головко Валерій Олексійович, д.вет.н., професор, академік НААН, завідувач кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія
7. Завгородній Андрій Іванович, д.вет.н., професор, чл.-кор. НААН, завідувач відділу, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
8. Лиманська Ольга Юріївна, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
9. Мінухін Валерій Володимирович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут мікробіології і імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»
10. Музика Денис Васильович, д.вет.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
11. Наливайко Людмила Іванівна, д.вет.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, Луганський національний аграрний університет
12. Обуховська Ольга Валеріївна, д.вет.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
13. Палій Анатолій Павлович, д.вет.н., професор, завідувач лабораторії, ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
14. Ситюк Микола Петрович, д.вет.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут ветеринарної медицини НААН
15. Сосницький Олександр Іванович, д.вет.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет


НОВИНИ:
 1. 23 грудня 2019 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук ВАЩИК ЄВГЕНІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «Теоретично-експериментальне обґрунтування системи контролю асоційованого перебігу псевдомонозу птиці» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ВАЩИК ЄВГЕНІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ
  Дисертація ВАЩИК ЄВГЕНІЇ ВОЛОДИМИРІВНИ
  Відгук офіційного опонента В. О. Бусола
  Відгук офіційного опонента В. О. Ушкалова
  Відгук офіційного опонента Л. Є. Корнієнка

 2. 23 грудня 2019 р. о 13–00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук МАНДИГРИ СВІТЛАНИ СТАНІСЛАВІВНИ на тему «Епізоотологічний моніторинг африканської і класичної чуми свиней, розробка молекулярно-генетичного засобу диференційної діагностики їх збудників» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат МАНДИГРИ СВІТЛАНИ СТАНІСЛАВІВНИ
  Дисертація МАНДИГРИ СВІТЛАНИ СТАНІСЛАВІВНИ
  Відгук офіційного опонента А. І. Завгороднього
  Відгук офіційного опонента Л. Є. Корнієнка

 3. 24 грудня 2019 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук БІЛОЙВАНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА на тему «Філогенетичний аналіз виділених в Україні ізолятів Bacilllus anthracis і розроблення тест-системи для виявлення генетичного матеріалу збудника сибірки на основі кількісної полімеразної ланцюгової реакції» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат БІЛОЙВАНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
  Дисертація БІЛОЙВАНА ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРОВИЧА
  Відгук офіційного опонента Л. І. Наливайко
  Відгук офіційного опонента В. В. Недосєкова

 4. 24 грудня 2019 р. о 13–00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ІВЛЕВОЇ ОКСАНИ ВІКТОРІВНИ на тему «Асоційований перебіг метапневмовірусної інфекції птиці та удосконалення її лабораторної діагностики» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ІВЛЕВОЇ ОКСАНИ ВІКТОРІВНИ
  Дисертація ІВЛЕВОЇ ОКСАНИ ВІКТОРІВНИ
  Відгук офіційного опонента Д. В. Музики
  Відгук офіційного опонента М. П. Ситюка

 5. 20 липня 2020 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук РУДОВОЇ НАТАЛІЇ ГЕННАДІЇВНИ на тему «Молекулярна діагностика цирковірусної інфекції свиней та вивчення філогенетичних зв’язків її збудника» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат РУДОВОЇ НАТАЛІЇ ГЕННАДІЇВНИ
  Дисертація РУДОВОЇ НАТАЛІЇ ГЕННАДІЇВНИ
  Відгук офіційного опонента М. П. Ситюка
  Відгук офіційного опонента В. В. Недосєкова

 6. 20 липня 2020 р. о 13–00 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ЗЕЗЕКАЛО ВІКТОРІЇ КОСТЯНТИНІВНИ на тему «Молекулярно-генетична діагностика захворювань тварин, спричинених хламідієподібними організмами» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ЗЕЗЕКАЛО ВІКТОРІЇ КОСТЯНТИНІВНИ
  Дисертація ЗЕЗЕКАЛО ВІКТОРІЇ КОСТЯНТИНІВНИ
  Відгук офіційного опонента М. П. Ситюка
  Відгук офіційного опонента В. В. Недосєкова

 7. 21 липня 2020 р. о 9–30 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ТІОНА МЕТЬЮ ТЕРЗУНГВЕ на тему «Епізоотологічний моніторинг та вдосконалення профілактики парвовірусного ентериту собак» 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
  Автореферат ТІОНА МЕТЬЮ ТЕРЗУНГВЕ
  Дисертація ТІОНА МЕТЬЮ ТЕРЗУНГВЕ
  Відгук офіційного опонента В. О. Бусола
  Відгук офіційного опонента Л. Є. Корнієнка