image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.359.01


СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 64.359.01


Спеціалізовані вчені ради
з правом прийняття до розгляду
та проведення разового захисту дисертацій
на здобуття ступеня доктора філософії
у Національному науковому центрі
«Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини»


КУРБАЦЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

КОРЕНЕВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

САКАРА ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

БОГАЧ ДЕНИС МИКОЛАЙОВИЧ


НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Порядок присудження наукових ступенів

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Положення про спеціалізовану вчену раду

Положення про експертні ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт

Правила оформлення дисертацій

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Оформлення титульного аркушу дисертації

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня кандидата наук

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня доктора наук

Перелік наукових фахових видань України

Про оприлюднення дисертацій і відгуків офіційних опонентів

Оголошення щодо захистів дисертації

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Рекомендації щодо запобігання академічного плагіату

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам