image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

Інформація щодо проведення Всеукраїнського науково-практичного
семінару «Науково-практичні аспекти щодо запобігання заносу та поширення збудника африканської чуми свиней»
(18 лютого 2014 р., м Харків, ННЦ «ІЕКВМ»)


18 лютого 2014 р. у м. Харкові Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» спільно з Харківською державною зооветеринарною академією за підтримки Національної академії аграрних наук України та Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науково-практичні аспекти щодо запобігання заносу та поширення збудника африканської чуми свиней».

У роботі семінару прийняли участь 137 фахівців Головних управлінь ветеринарної медицини областей України, регіональних державних лабораторій ветеринарної медицини, ветеринарні лікарі свинарських господарств, у тому числі, дослідних господарств мережі НААН, провідні вчені наукових установ у галузі особливо небезпечних хвороб тварин.

З привітальним словом до учасників семінару звернулись Президент НААН, професор, академік НААН В.Ф. Петриченко та Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації з економічних питань та питань агропромислового комплексу Ю.А. Сапронов.В.Ф. Петриченко у своєму виступі «Завдання ветеринарної науки в контексті вирішення проблем продовольчої безпеки України» зупинився на питаннях щодо ключових складових розвитку тваринництва в умовах інноваційно-інвестиційної моделі реформування АПК; глобальних факторів, що впливають на продовольчу безпеку; реалізації стратегії розвитку аграрного сектору економіки та базових принципах законодавства МЕБ, ВООЗ, ФАО, ЄС стосовно продовольчої безпеки харчових продуктів; структури ринку ветеринарних препаратів в Україні.Виступ Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України – Головного державного інспектора ветеринарної медицини України, кандидата ветеринарних наук В.М. Горжеєва був присвячений питанням епізоотичного стану щодо АЧС у світі, на кордонах з Україною та нагальним завданням Державної ветеринарної служби.З розгорнутою змістовною доповіддю «Аналіз факторів ризику можливого заносу та поширення збудника АЧС і пропозиції щодо наукового супроводу проблеми в Україні» виступив директор ННЦ «ІЕКВМ», доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН і РАН Б.Т. Стегній.Академік-секретар відділення ветеринарної медицини НААН, професор,
член-кореспондент НААН М.С. Мандигра у своєму виступі зупинився на питаннях вирішення проблем біобезпеки та біозахисту в контексті контролю особливо небезпечних захворювань тварин.

Виступили з доповідями провідні вчені ННЦ «ІЕКВМ» А.І. Завгородній – заступник директора ННЦ «ІЕКВМ» з наукової роботи та інноваційної діяльності, професор, член-кореспондент НААН; А.П. Герілович – заступник директора ННЦ «ІЕКВМ» з наукової роботи, доктор вет. наук; А.І. Бузун – зав. лабораторії з вивчення хвороб свиней ННЦ «ІЕКВМ», кандидат вет. наук; Р.О. Кучерявенко – зав. відділу вірусології ННЦ «ІЕКВМ», кандидат вет. наук.

У їх виступах були висвітлені питання щодо молекулярно-генетичних методів досліджень в системі контролю АЧС та інших емерджентних захворювань свиней; світового досвіду контролю та ліквідації АЧС; сучасних проблем протиепізоотичних заходів у євразійському нозоареалі; досвіду співпраці з міжнародними науковими центрами в системі контролю АЧС; ролі дезінфекції в системі протиепізоотичних заходів при АЧС та ін.

Начальник Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області М.В. Мартиненко представив інформацію щодо проведення протиепізоотичних заходів в осередках спалахів АЧС у Луганській області.

Також зі змістовними доповідями виступили М.П. Ситюк, зав. науково-дослідного центру по вивченню класичної чуми свиней ІВМ НААН, кандидат вет. наук; В.П. Романенко, зав. лабораторії імуногенетики ентеровірусів свиней ІВМ НААН, академік НААН; М.В. Бабкін, зав. відділу біотехнології і контролю вірусних препаратів ІВМ НААН, кандидат вет. наук; Ю.О. Приходько, проректор з наукової роботи ХДЗВА, член-кореспондент НААН та інші.Всього на семінарі було зроблено 17 доповідей. Відбулось їх активне обговорення.

В рамках семінару було розгорнуто виставку інноваційних розробок ННЦ «ІЕКВМ», представлено наукові видання та рекламні матеріали інституту.Скачати доклади