image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇЗавідувач лабораторії:
СТЕГНІЙ Марина Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент,
тел. (057) 707-20-38, (057) 707-20-46
admin@vet.kharkov.ua;
stegniy@vet.kharkov.ua
marina.stegniy@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

 • Вивчення біологічних, молекулярно-генетичних властивостей референтних, епізоотичних штамів вірусів та клітинних культур за довготривалого зберігання в умовах кріобанку Національних Колекцій патогенів і клітинних культур ННЦ «ІЕКВМ»
 • Розробка кріотехнологій довготривалого зберігання клітинних культур тваринного походження та вірусів
 • Поповнення кріобанку клітинних культур та вірусів Національної колекції клітинних культур тваринного походження та Національної колекції патогенів, які використовуються в біотехнології виробництва імунобіологічних препаратів
 • Дослідження впливу низьких та наднизьких температур на ультраструктуру, життєздатність та антигенні властивості вірусів тварин
 • Вивчення біології, морфологічних та цитогенетичних характеристик клітинних культур
 • Розробка технології виготовлення вакцини культуральної полівалентної проти хвороби Марека
 • Науковий супровід щодо використання вакцини бівалентної культуральної проти хвороби Марека з розріджувачем, яка створена на базі лабораторії.


 • Розробка системи контролю якості перещеплюваних ліній клітин та вірусів, що підтримуються та використовуються в експериментальній та діагностичній роботі, виробництві біопрепаратів і встановлення видової належності клітинних культур
 • Розробка оптимальних систем консервування клітинних культур і вірусів з використанням сучасних методів молекулярної біології та кріобіології
 • Перевірка цитотоксичних властивостей різних хімічних сполук, які використовуються в науці та практиці. Підбір не цитотоксичної дози хімічних сполук та антидотів; доклінічні випробування фармацевтичних препаратів щодо їх цитотоксичних властивостей in vitro
 • Удосконалення систем біотехнологічного виробництва ветеринарних імунобіологічних репаратів для ветеринарної медицини
 • Контроль якості поживних середовищ та сироватки крові для культивування первинних і перещеплюваних клітин на модели клітинних культур
 • У Колекції клітинних культур, яка існує на базі лабораторії біотехнології ННЦ «ІЕКВМ», знаходяться майже 40 перещеплюваних ліній клітин тваринного походження (великої рогатої худоби, овець, свиней та ін.).

  Лабораторія пропонує послуги щодо надання цих ліній для дослідницьких та виробничих потреб. Видача культур клітин зацікавленим особам та організаціям для дослідницьких, виробничих цілей та для навчання здійснюється згідно державного законодавства та міжнародних правил.

  Також лабораторія надає послуги з діагностики хвороби Марека (виділення збудників кожного з трьох серотипів вірусу на культурах клітин). З урахуванням результатів проведених досліджень буде надано кваліфікований висновок, рекомендації та консультативні послуги.

  Пропонуємо стажування аспірантів та інших фахівців щодо методів культивування первинних і перещеплюваних клітин.

  Області експертизи: біотехнологія, кріобіологія, цитологія, вірусологія