image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВОГО МАРКЕТИНГУ, ПРОВАЙДИНГУ ІННОВАЦІЙ, ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯЗавідувач відділу:
УНКОВСЬКА Ольга Миколаївна, кандидат с.-г. наук,
тел. (057) 707-20-01
E-mail:inform@vet.kharkov.ua

Напрями наукових досліджень:

 • вивчення особливостей розвитку системи провайдингу інновацій у галузі ветеринарної медицини та розробка методології їх трансферу у виробництво;
 • вивчення методичних підходів маркетингових досліджень у галузі ветеринарної медицини з метою вдосконалення інноваційної діяльності ННЦ «ІЕКВМ», просування та реалізації наукової продукції на наукоємний ринок;
 • моніторинг результатів наукових досліджень з метою виявлення комерційно придатних об'єктів інтелектуальної власності;


 • проведення патентно-кон’юнктурних досліджень шляхом комплексного аналізу інформації про технічні рішення (винаходи, корисні моделі ) для подальшої оцінки кон’юнктури ринку;
 • правова охорона об’єктів інтелектуальної власності: встановлення новизни об’єктів інтелектуальної власності, їх винахідницького рівня та промислової придатності, визначення рівня техніки (пошук аналогів, прототипу);
 • формування пакетів документів для отримання охоронних документів: патентів на винахід або корисну модель, свідоцтв на знак для товарів і послуг;
 • контроль за проходженням заявки на патент від дати подання до одержання охоронного документу;
 • оформлення заявок на винаходи чи корисні моделі, вивчення релевантних документів за методами інформаційного пошуку, співпраця з експертними органами Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»;


 • формування та видання періодичного міжвідомчого тематичного наукового збірника «Ветеринарна медицина», який включено до переліку фахових видань України та до науковометричної бази РІНЦ (з 2014 року);
 • формування та видання періодичного англомовного видання «Journal for Veterinary Medicine, Biotechnology and Biosafety» (засновано журнал у 2015 році, з 2016 року включено до переліку фахових видань ДАК МОН України у галузях ветеринарних і біологічних наук, цитується у міжнародних наукометричних базах Google Scholar, РІНЦ (e-library) та Index Copernicus;

 • image description
 • підготовка до видання матеріалів довідників, монографій, рекомендацій, методичних посібників, авторефератів, дисертацій, планшетів, рекламних проспектів і буклетів та ін.;
 • організація і проведення виставок, семінарів, конференцій, симпозіумів.

Області експертизи: маркетинг, комерціалізація, патентування, видавнича діяльність, інформаційно-аналітична діяльність.НАУКОВА БІБЛІОТЕКАВ.о. завідувача:
ВОВК Дмитро Володимирович, (057) 707-20-23
E-mail:bibl@vet.kharkov.ua

Наукова бібліотека – один із провідних інформаційних підрозділів у системі Української академії аграрних наук, виконуючий функцію науково-інформаційного забезпечення наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини.

Колекція наукової бібліотеки ННЦ «ІЕКВМ» унікальна по своїй повноті й універсальна за змістом вітчизняних і іноземних видань (з XVIII по XXI ст.) з проблем ветеринарної медицини, сільського господарства та суміжних галузей на 25 мовах світу, обсяг якої сьогодні перевищує 170 тис. одиниць зберігання.

Інформація надається у вигляді вітчизняних і іноземних книг, журналів, газет, збірників наукових праць, CD-ROM, а також шляхом доступу до баз даних, як зовнішніх, так і власної генерації.

Напрями наукових досліджень:

 • Вивчення питань інформатики та бібліотекознавства у галузі ветеринарної медицини, а саме:
  • інформаційно-аналітичних
  • інформаційно-патентних
  • інформаційного менеджменту та маркетингу
  • дослідження історії аграрної науки
 • Проблематика сучасних наукових досліджень цих напрямів формується на стику гуманітарних (документно-інформаційних), природничих (ветеринарної, біологічної, аграрної) та комп’ютерних галузей


Наукова бібліотека ННЦ «ІЕКВМ» здійснює:

 • пошук документів у фонді НБЦ ННЦ «ІЕКВМ»: за картковими каталогами і картотеками, за бібліографічними покажчиками та реферативними журналами, у базах даних власної генерації;
 • пошук документів, відсутніх у фондах НБЦ ННЦ «ІЕКВМ»
 • забезпечення доступу користувачів до бібліотечного фонду та Інтернет-ресурсів
 • вибіркове поширення інформації (бібліографічної та реферативної) за постійно діючими запитами користувачів
 • консультації та стажування з бібліотечної справи, бібліографії, сучасних інформаційних технологій
 • систематизація документів для користувачів за УДК
 • тематичний пошук інформації у зарубіжних та вітчизняних базах даних
 • складання та редагування бібліографічних покажчиків (списків) за тематичним замовленням користувача
 • підбір тематичних, бібліографічних, фактографічних, уточнюючих довідок з питань ветеринарної медицини
 • організація інформаційно-масових заходів (дні інформації, дні фахівця; тематичні, ювілейні виставки літератури)
 • консультаційну діяльність щодо сучасних форм роботи з інформацією як бібліографічною, так і електронною

Області експертизи: бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство та інформаційна діяльність; історія науки і техніки України.