image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇЗавідувач лабораторії:
КОРНЄЙКОВ Олександр Миколайович, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-35
korneykov@ukr.net

Напрями наукових досліджень:

 • Вивчення епізоотичного процесу та біологічних особливостей збудників вірусних пневмоентеритів великої рогатої худоби (ІРТ, ВД, ПГ-3, респіраторно-синцитіальна, рота- та короновірусні інфекції)
 • Виробнича оцінка протиепізоотичної ефективності вітчизняних і закордонних засобів специфічної профілактики найбільш поширених вірусних захворювань великої рогатої худоби
 • Розробка та впровадження у виробництво сучасних засобів лікування та специфічної профілактики вірусних шлунково-кишкових, генітальних і респіраторних захворювань ВРХ
 • Сучасна лабораторна діагностика, лікування та специфічна профілактика вірусних і вірус-бактерійних респіраторно-кишкових і генітальних захворювань великої рогатої худоби
 • Вивчення ризиків заносу, прогнозування і поширення збудників емерджентних та транскордонних захворювань (блутанг, хвороба Шмалленберг, нодулярний дерматит), в т.ч. за допомогою геоінформаційних систем
 • Вивчення поширення та біологічних особливостей комах-переносників збудників трансмісивних захворювань

Області експертизи: епізоотологія, серологічна та вірусологічна діагностика вірусних хвороб тварин (інфекційний ринотрахеїт, вірусна діарея, парагрип-3, респіраторно-синцитіальна, рота-, коронавірусна інфекції ВРХ, блутанг).

У складі лабораторії працює 9 співробітників, у тому числі 1 доктор ветеринарних наук, 3 кандидати ветеринарних наук, 3 молодших наукових співробітника, лікар ветеринарної медицини та провідний фахівець.

Лабораторія вірусології на сучасному рівні виконує повний спектр діагностичних досліджень відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) та пропонує виробництву комплексні системи ветеринарно-санітарних заходів та дорадчі послуги щодо діагностики, лікування та профілактики інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрип 3, респіраторно-синцитіальної інфекції та рота- і коронавірусної інфекції великої рогатої худоби.

Сферою акредитації (відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005)), що поширюється на лабораторію вірусології передбачено:

1. Дослідження біологічного матеріалу (клінічний та патологічний) від великої рогатої худоби

 • Визначення наявності антигенів вірусів інфекційного ринотрахеїту та діареї великої рогатої худоби у клінічному та патологічному матеріалі за допомогою реакції імунофлуоресценції (РІФ)
 • Індикація коронавірусу ВРХ в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА).
 • індикація антигенів ротавірусу ВРХ за допомогою реакції дифузної преципітації (РДП).

2.Дослідження сироватки крові від великої рогатої худоби

 • Визначення наявності специфічних антитіл до вірусів діареї, парагрипу-3, інфекційного ринотрахеїту, респіраторно-синцитіальної інфекції ВРХ, блутангу в сироватці крові ВРХ за допомогою методу імуноферментного аналізу (ІФА).
 • Визначення наявності специфічних антитіл в сироватці крові ВРХ до вірусів інфекційного ринотрахеїту (ІРТ) та діареї (ВД) за допомогою реакції нейтралізації (РН).
 • Визначення наявності специфічних антитіл до парагрипу-3, рото-, коронавірусної інфекції ВРХ в реакції затримки гемаглютинації (РЗГА).
 • Визначення наявності специфічних антитіл до ротавірусу ВРХ за допомогою реакції дифузної преципітації (РДП).
Прейскурант цін на проведення досліджень лабораторією вірусології ННЦ «ІЕКВМ»

№ з/п Найменування робіт Вартість 1 проби, грн.
1 Серологічна діагностика інфекційного ринотрахеїту ВРХ (ІРТ) за допомогою методу ІФА 100,00
2 Серологічна діагностика вірусної діареї ВРХ (ВД) за допомогою методу ІФА 100,00
3 Серологічна діагностика парагрипу ВРХ (ПГ-3) за допомогою методу ІФА 100,00
4 Серологічна діагностика блутангу у ВРХ та ДРХ за допомогою методу ІФА 120,00
5 Дослідження біологічного матеріалу на ротавірус ВРХ за допомогою РЗГА/РГА 50,00
6 Дослідження біологічного матеріалу на коронавірус ВРХ за допомогою РЗГА/РГА 50,00
7 Дослідження біологічного матеріалу на ПГ-3 за допомогою РЗГА 50,00
8 Дослідження біологічного матеріалу, в т.ч. сперми на ІРТ за допомогою РІФ 75,00
9 Дослідження біологічного матеріалу, в т.ч. сперми на ВД за допомогою РІФ 75,00
10 Дослідження біологічного матеріалу на респіраторно-синцитіальну інфекцію (РСІ) за допомогою РІФ 75,00
11 Дослідження біологічного матеріалу на ПГ-3 за допомогою РІФ 75,00
12 Бактеріологічні дослідження з повною характеристикою патогенності та чутливості до антибіотиків 600,00

На госпдоговірній основі лабораторія пропонує науково-консультативну допомогу господарствам різних форм власності щодо впровадження заходів специфічної профілактики ВРХ (в т.ч. визначення ефективності проведеної вакцинопрофілактики), з використанням розроблених в лабораторії вірусних і вірус-бактерійних інактивованих вакцин:

 • Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї ВРХ «Рипавак-3»
 • Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрипу-3 та пастерельозу великої рогатої худоби
 • Вакцина інактивована проти ротавірусної і коронавірусної інфекції великої рогатої худоби
 • Вакцина інактивована проти ротавірусної і коронавірусної інфекції та ешерихіозу великої рогатої худоби