image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ САНІТАРІЇ ТА ПАРАЗИТОЛОГІЇВ.о. завідувача лабораторії:
ПАЛІЙ Анатолій Павлович, доктор ветеринарних наук,
тел.: (057) 707-20-03
E-mail: paliy.dok@gmail.com

Напрями наукових досліджень:

 • розробка комплексних дезінфікуючих препаратів для застосування у ветеринарній медицині;
 • вивчення фізико-хімічних та токсикологічних властивостей дезінфікуючих препаратів;
 • вивчення бактерицидних властивостей дезінфікуючих препаратів щодо еталонних та епізоотичних культур мікроорганізмів;
 • апробація дезінфікуючих препаратів у виробничих умовах;
 • розробка оптимальних схем проведення профілактичної та вимушеної дезінфекції у тваринницьких господарствах різних форм власності;
 • науковий супровід та комплексний контроль якості проведених ветеринарно-санітарних заходів на тваринницьких підприємствах;
 • розробка технологій виготовлення пробіотиків для профілактик та лікування шлунково-кишкових захворювань тварин;
 • ветеринарне обслуговування сільськогосподарських тварин з використанням пробіотиків;
 • розробка наукових основ та методології моніторингу інфекційних та інвазійних захворювань гідробіонтів в умовах морських та внутрішніх водойм України;
 • розробка та впровадження нових методів діагностики інфекційних та інвазійних захворювань риб;
 • розробка, апробація та впровадження у виробництво нових екологічно-безпечних засобів захисту риб;
 • вивчення поширення та екогеографії трансмісивних та векторних захворювань сільськогосподарських тварин;
 • вивчення впливу природних та антропогенних факторів на структуру і динаміку популяцій кровосисних членистоногих;
 • вивчення системного впливу членистоногих на організм сільськогосподарських і свійських тварин;
 • вивчення та оцінка епізоотичної ситуації, проведення моніторингу щодо паразитарних захворювань свиней, кролів, хутрових звірів в агропромислових і фермерських господарствах України.

Області експертизи:Вірусологія, мікробіологія, паразитологія, гідробіологія, санітарія


СКАЧАТИ БУКЛЕТ:


Послуги лабораторії