image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇЗавідувач лабораторії:
КОВАЛЕНКО Лариса Володимирівна, кандидат біологічних наук,
тел. (057) 707-20-27, (057) 707-20-34
admin@vet.kharkov.ua

Напрями наукових досліджень:

  • вивчення механізмів і факторів формування специфічної і неспецифічної резистентності організму тварин при дії на нього патогенних факторів та застосуванні засобів імунопрофілактики;
  • оцінка ступеня біологічного впливу та визначення нешкідливості засобів специфічної профілактики та лікувальних препаратів на підставі вивчення динаміки біохімічних процесів, у тому числі стану оксидантно-антиоксидантної системи, в організмі тварин;
  • розробка засобів та заходів лікування та профілактики порушень обміну речовин та неспецифічної резистентності тварин і птиці, технологій виготовлення препаратів для підвищення загальної резистентності тварин на основі комплексних імуноглобулінових сполук та аквацитратів нанометалів.
  • вивчення закономірностей розвитку постінфекційного та поствакцинального імунітету на основі сучасних інструментатальних методів з урахуванням особливостей збудників хвороб тварин;
  • визначення впливу різних факторів годівлі на обмін речовин сільськогосподарських тварин та якість продукції тваринництва.


Області-експертизи: лабораторії: імунологія, біохімія, якість кормів та тваринницької продукції.