image description

Наукова діяльність

Фундаментальні та прикладні дослідження

ВІДДІЛ ТОКСИКОЛОГІЇ, БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇЗавідувач відділу:
КУЦАН Олександр Тихонович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
тел. (057) 707-20-42
E-mail:toxi-lab@vet.kharkov.ua

Лабораторія токсикологічного моніторингуЗавідувач лабораторії:
ОРОБЧЕНКО Олександр Леонідович, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-42
E-mail:toxi-lab@ukr.net

Напрями наукових досліджень:

 • вивчення фармакокінетики і фармакодинаміки нових лікарських засобів, токсикокінетики та токсикодинаміки різноманітних токсикантів;
 • токсико-гігієнічна оцінка нових пестицидів;
 • розробка нових методів діагностики отруєнь тварин;

 • розробка, удосконалення та адаптація методів визначення токсикантів різноманітного походження (пестициди, мікотоксини, неорганічні елементи тощо) та лікарських засобів (антибіотиків, антгельмінтиків) у біологічних об’єктах;
 • оцінка ефективності дії дезінфікуючих засобів різних хімічних груп на тест-культурах плісеневих грибів;
 • моніторинг вмісту важких металів (Sr, Br, Se, Pb, Zn, Cu, Ni, Fe, Сo, Mn, Cr, Са) у кормах, біологічних субстратах та лікарських формах методом рентгенофлюоресцентного аналізу ;
 • дослідження кормів, клінічного та патологічного матеріалів на наявність токсикантів різноманітного походження (пестициди, мікотоксини, алкалоїди тощо);
 • токсикологічний моніторинг кормів, кормових добавок і об’єктів тваринного походження щодо вмісту мікотоксинів, мікроскопічних грибів, неорганічних елементів.

Області експертизи: токсикологія, мікологія, якість та безпека продукції тваринництва.


СЕКТОР ВИВЧЕННЯ ХВОРОБ БДЖІЛЗавідувач лабораторією:
МАСЛІЙ Ірина Григорівна, кандидат ветеринарних наук
тел. (057) 707-20-04
E-mail:matmas@ukr.net

Напрями наукових досліджень:

 • моніторинг поширення особливо небезпечних хвороб бджіл територією України
 • діагностика та диференційна діагностика паразитарних захворювань бджіл (варооз, акарапідоз, ноземоз, амебіаз, браульоз, тропілєлапсоз, малий вуликовий жук та ін.)

 • вивчення біологічних властивостей збудників інфекційних і паразитарних хвороб бджіл
 • розробка екологічно безпечних засобів та заходів захисту бджіл від виникнення та поширення основних небезпечних хвороб
 • визначення неспецифічної резистентності організму комах з метою прогнозування виникнення захворювань
 • дослідження продуктів бджільництва (меду, прополісу, воску, квіткового пилку, маточного молочка та ін.) щодо визначення якості та безпеки


Області експертизи: вірусні, бактеріальні, паразитарні хвороби бджіл (епізоотологія, вірусологія, паразитологія, мікробіологія), якість та безпека продукції бджільництва.